wtorek, 9 kwietnia 2013

HISTORIA BIBLIOTEKI


17 grudnia 1947 roku dokonano symbolicznego otwarcia wszystkich bibliotek gminnych województwa kieleckiego, otwierając w tym dniu Gminną Bibliotekę Publiczną w Nagłowicach. Jest to również data powstania biblioteki w Jedlni-Letnisku. Jednak już wcześniej podejmowano próby utworzenia choćby namiastki biblioteki w naszej miejscowości. W latach międzywojennych działała w Jedlni-Letnisku biblioteka szkolna przy szkole powszechnej z działem dla dorosłych oraz niewielka biblioteka parafialna prowadzona społecznie przez siostry Annę i Amelię Krumm.

Biblioteka publiczna w Jedlni-Letnisku zaczynała swoją działalność w niewielkim (11,5 m2) pokoiku prywatnego domu, z liczbą 208 książek wypożyczonych przez Powiatową Bibliotekę w Radomiu. Wyposażenie placówki stanowiły 2 szafy na książki. Pierwszym bibliotekarzem został kierownik szkoły w Jedlni-Letnisku pan Jan Głębocki – to on właśnie użyczył części swojego domu na potrzeby biblioteki.

W 1948r. Działało już 5 punktów bibliotecznych podlegających Gminnej Bibliotece, a rok później liczba ta wzrosła do 8. Biblioteka była czynna 3 dni w tygodniu, a korzystało z niej wg. Statystyki 6% ogółu mieszkańców. Księgozbiór sukcesywnie powiększał się i liczba czytelników również wzrastała – pod koniec 1953r. zarejestrowano już 458 czytelników i 3033 książek – w związku z tym biblioteka była otwarta już 5 dni w tygodniu po 3 godz.

Na przestrzeni 65 lat istnienia Gminna Biblioteka kilka razy zmieniała swoją lokalizację i kierownictwo:


LOKALIZACJA


  • 1947 – 1966 – biblioteka mieści się w domu państwa Głębockich przy ul. 15-go Grudnia
  • 1966 – 1979 – biblioteka mieści się w domu państwa Dorożyńskich przy ul. Kolejowej
  • 1980 – 1990 – biblioteka mieści się w domu państwa Wolaków przy ul. Radomskiej
  • 1984 – 1990 – w domu państwa Dorożyńskich działa Filia dla dzieci


KIEROWNICTWO

  • 1947 – 1951 – kierownik Jan Głębocki
  • 1952 – 1963 – kierownik Jadwiga Głębocka
  • 1964 – 1965 – kierownik Jan Głębocki
  • 1966 – 1979 – kierownik Aleksandra Dorożyńska
  • od 1980 – kierownik a od 2004r. dyrektor biblioteki Barbara ArakRok 1990 był przełomowym dla Gminnej Biblioteki. Ukończono wówczas budowę nowej siedziby Urzędu Gminy przy ulicy Radomskiej 43 i jedno skrzydło na parterze władze samorządowe przeznaczyły na potrzeby biblioteki. Nową, znakomita lokalizację zyskała nie tylko Gminna Biblioteka, ale również Filia dla dzieci, przy czym ta ostatnia zmieniła jednocześnie nazwę na Oddział dla dzieci.


Od 1990 roku więc, Gminna Biblioteka zajmuje 160m2 powierzchni w nowoczesnym, wyposażonym w media budynku.


Na przestrzeni lat funkcjonowanie biblioteki nieustannie ewoluowało, w chwili obecnej rejestrujemy 1200 czytelników, a księgozbiór liczy 25000 woluminów z czego 6000 to książki dla dzieci i młodzieży. Prenumerujemy co roku około 20 tytułów czasopism, w czytelni znajdują się 3 stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu uzyskane przez bibliotekę z Programu Ikonka, z których nieodpłatnie korzystają mieszkańcy Jedlni-Letnisko.

Od 17 lat organizujemy nieustannie wystawy haftu, malarstwa, rzeźby, fotografii oraz metaloplastyki. Współpracujemy zarówno z artystami profesjonalnymi jak i amatorami. Są to m. in.: Grażyna Potocka, Jerzy Kaczmarek, Henryk Sarna, Agata Winiarska, Małgorzata Wólczyńska, Małgorzata Gomuła, Katarzyna Podniesińska, Marcin Maciejczyk i Krzysztof Solecki. Swoje prace wystawiali w bibliotece nieżyjący już niestety Zenon Idzikowski oraz Walerian Wołukanis. Sam pomysł eksponowania sztuki zrodził się ze współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury „Orzeł”, które działało przy Gminnej Bibliotece w latach 1994 – 2011. STK „Orzeł” założone przez Henryka zrzeszało w sowich szeregach lokalnych i okolicznych poetów, hafciarki, malarzy, rzeźbiarzy i twórców sztuki ludowej. Członkowie stowarzyszenia spotykali się co miesiąc w bibliotece i dzielili swoją twórczością i doświadczeniem. Uczestniczyli w wielu konkursach międzygminnych, powiatowych oraz festynach, dzięki czemu promowali naszą gminę w innych miejscowościach.

Gminna Biblioteka nie poprzestaje jednak na tej działalności, organizujemy również lekcje biblioteczne i spotkania dla przedszkolaków i uczniów szkół w ramach zapoznania ich z działalnością naszej instytucji i propagowania czytelnictwa. Niezwykle cenimy sobie tę współpracę ponieważ dzięki takiej edukacji czytelniczej zyskujemy nowych użytkowników biblioteki i większość zostaje z nami przez długie lata.

W naszej ofercie dla dzieci i młodzieży znajdują się również spotkania autorskie, organizowane dzięki współpracy z Powiatową Biblioteką w Radomiu w ramach „Wiosny Literackiej”. Młodzi ludzie z naszej gminy mieli okazję spotkać się z takimi autorami jak: Grzegorz Gortat, Zygmunt Skibicki, Zbigniew Masternak, Roksana Jędrzejewska-Wróbel. W roku 2009 Gminna Biblioteka w Jedlni- Letnisku przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek sponsorowanego przez Fundację Billa Gatesa i zdobyła dla filii w Słupicy, Groszowicach i Gzowicach 3 komputery z oprogramowaniem i urządzeniami wielofunkcyjnymi (drukarki, skanery, faksy).W 2010 roku Gminna Biblioteka w Jedlni Letnisku po rozpisaniu wniosku została zakwalifikowana jako jedna z dwóch w powiecie radomskim do programu Infrastruktura Bibliotek. Dzięki uzyskanym w ten sposób funduszom zostały zakupione nowe meble do wypożyczalni i czytelni w Gminnej Bibliotece oraz urządzono „kącik młodego czytelnika” w Oddziale dla dzieci. W filii w Groszowicach, która mieści się w byłej kaplicy odremontowano i zorganizowano mini-czytelnię internetową oraz toaletę, która na razie czeka na podłączenie do wodociągu i kanalizacji. W 2011 roku Gminna Biblioteka pozyskała z programu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej 2 komputery z przeznaczeniem do elektronicznego wypożyczania książek i obsługi czytelników. Cały księgozbiór biblioteki został wprowadzony do bazy komputerowej, musimy jednak zakupić nowoczesny program biblioteczny oraz sprzęt typu skanery, kody itp. Aby można było wykorzystać stworzone bazy.

Opracowała: Izabela Rusinek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz