piątek, 25 lutego 2022

ZBIERAMY ZDJĘCIA!!!

Zapraszamy Państwa serdecznie do współtworzenia wystawy, będącej świadectwem zmian dziejących się na naszych oczach. Pragniemy pokazać jak Jedlnia-Letnisko przeobrażała się na przestrzeni lat, dlatego prosimy Państwa  o nieodpłatne udostępnienie zdjęć przedstawiających Jedlnię-Letnisko z lat 90-tych, 80-tych, 70- tych, a także tych wcześniejszych, sięgających nawet lat powstawania naszego miejsca na ziemi.


Zdjęcia można przynieść do Gminnej Biblioteki lub GOK-u w Jedlni-Letnisku.

Zebrane zdjęcia zostaną zeskanowane

 i oczywiście zwrócone właścicielom.

Bardzo liczymy na Państwa i z góry dziękujemy

czwartek, 24 lutego 2022

Nagrody wręczone

 W tym tygodniu we wtorek zostały wręczone laureatom, nagrody za bożonarodzeniowy konkurs literacki "Magiczny czas...". Pani Anna Zawadzka i Pani Monika Solecka otrzymały pamiątkowe książki, filiżanki oraz puzzle o Jedlni-Letnisko. Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za uczestniczenie w konkursie.

 

 
 

środa, 16 lutego 2022

Czy wiesz, że w Jedlni-Letnisku...

24 lipca 1946 roku "Zagończyk" odbił więźniów z transportu kolejowego?

Franciszek Jaskulski „Zagończyk”, „Zagon”, urodził się 16 IX 1913 r. w Niemczech. Gdy miał 12 lat, w maju 1926 r. jego rodzice wrócili wraz z nim do Polski i zamieszkali w Zdunach w Wielkopolsce. Po ukończeniu w 1933 r. Seminarium Nauczycielskiego pracował w administracji samorządowej. 1 IX 1939 r. zgłosił się na ochotnika do wojska (wcielony do 68. pp). Walczył w obronie Warszawy, po jej upadku dostał się do niewoli. W tym samym roku, w październiku, udało mu się uciec. Powrócił do Wielkopolski i natychmiast zajął się organizacją działalności konspiracyjnej wśród młodzieży. Po nawiązaniu kontaktu ze Związkiem Walki Zbrojnej działał w ramach struktury tej organizacji w powiecie krotoszyńskim. Skierowany przez Niemców do pracy przymusowej na kolei, włączył się tam w działalność sabotażowo-dywersyjną. Rozpracowanie w 1942 r. przez gestapo siatki konspiracyjnej sprawiło, że zmuszony był uciekać na Lubelszczyznę. Tam wstąpił do Armii Krajowej. Na przełomie 1943 i 1944 r. stanął na czele pododdziału, od pseudonimu dowódcy zwanego Oddziałem Leśnym „Zagona”. Pełnił także funkcję zastępcy dowódcy Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu (ppor. Mariana Sikory). Oddział partyzancki dowodzony przez „Zagończyka”, operujący głównie na terenie powiatów: puławskiego i łukowskiego, wyspecjalizował się w dywersji kolejowej (przeprowadził co najmniej 23 akcje). Partyzanci „Zagończyka” brali udział w walkach z oddziałami AL Bolesława Kowalskiego i Mikołaja Parmanowa, zwalczającymi wówczas niekomunistyczną partyzantkę. W okresie „Burzy” oddział „Zagona” został włączony do 2. kompanii 15. pp i uczestniczył w walkach z wycofującymi się Niemcami (m.in. Kurów i Końskowola). W sierpniu 1944 r. brał udział w marszu na pomoc powstańczej Warszawie. 3 XI 1944 r. Franciszek Jaskulski został aresztowany w Lublinie i po procesie (8 I 1945 r.) skazany na karę śmierci „za udział w nielegalnej organizacji i niewypełnienie obowiązku zgłoszenia się do czynnej służby wojskowej”. 26 I 1945 r. wyrok śmierci zamieniono na 10 lat pozbawienia wolności i przewieziono F. Jaskulskiego do więzienia we Wronkach, skąd uciekł. Powrócił na Lubelszczyznę, gdzie pod koniec 1945 r. ponownie nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem „Orlikiem”, który przekazał mu polecenie zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 

W dawnym Inspektoracie Rejonowym Puławy Armii Krajowej utworzył oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, który następnie rozpoczął działalność na północy ówczesnego województwa kieleckiego.


Fałszywe dokumenty używane przez por. Franciszka Jaskulskiego w 1946.

Organizacja powstała wiosną 1946 roku. Swoje obwody sformowała ona w rejonie Kozienic, Radomia, Iłży oraz prawdopodobnie Końskich. Swoje placówki posiadała nawet w Łodzi, Krakowie oraz Gdańsku.

Żołnierze „Zagończyka” po ujawnieniu się we wrześniu 1946 r. w Radomiu. Stoją od lewej: Kazimierz Borkowski „Szatyn„, Zygmunt Załęcki. W środku siedzi NN „Tarzan”,  z prawej Roman Pogodziński

W Związku Zbrojnej Konspiracji czołową rolę oprócz „Zagończyka” odgrywali kapitan Czesław Niedbała „Marek” i podporucznik Włodzimierz Kozłowski „Orion”. Organizacja przeprowadziła szereg akcji zbrojnych oraz propagandowych. Na wyróżnienie zasługuje także jej wywiad. W drugiej połowie 1946 roku skupiała w swoich szeregach 800 – 900 osób.

Jaskulski został aresztowany 26 lipca 1946 roku przez Urząd Bezpieczeństwa w Jedlni – Letnisku. Przewieziono go do Kielc i osadzono w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a potem w więzieniu przy ulicy Zamkowej. 17 stycznia 1947 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 19 lutego 1947 roku. Grobu nie odnaleziono do dziś.

źródła: Echo Dnia; http://www.podziemiezbrojne.pl; Zagończyk Sylwetki. Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, IPN Kielce.

Więcej o Franciszku Jaskulskim na stronach:

http://www.podziemiezbrojne.pl/?p=962

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/walczyli-o-polske-bez-komunistow-kim-sa-zolnierze-wykleci-z-kielecczyzny-oto-10-wielkich-bohaterow-zdjecia/ga/c1-14826028/zd/42327606

https://www.polska1918-89.pl/pdf/zagonczyk,5367.pdf