czwartek, 7 lutego 2019

Wielka Orkiestra Świątecznej Pmocy 2019

Już tradycyjnie😊, nasza Biblioteka miała swój mały udział 
w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy