czwartek, 31 grudnia 2020

 2 stycznia (sobota) 2021 roku
biblioteka będzie nieczynna.
Zapraszamy od poniedziałku 4 stycznia.poniedziałek, 28 grudnia 2020

Dotacja dla naszej biblioteki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nasza biblioteka uczestniczyła w "Wieloletnim Programie Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W tym roku uzyskałyśmy z MKiDN dotację w wysokości 10.769,00 złotych, za tę kwotę zostało zakupionych 550 książek.


Z dotacji Urzędu Gminy, która wynosiła 30.000,00 złotych zostało zakupione do bibliotek 1.495 książek.

Konkurs "Czy znasz życie i mowę swych przodków - zapytaj babcię, zapytaj Dziadka!"

 REGULAMIN KONKURSU

                    Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka!


I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu (zwanego dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Organizator Konkursu (zwany dalej: „Organizator”) – Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko
2. Autor Konkursu i opiekun merytoryczny - Marian Kwiecień
3. Konkurs - konkurs pod nazwą: „Czy znasz życie i mowę swych przodków - zapytaj babcię, zapytaj dziadka!”
4. Uczestnik - osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu i przesłała Organizatorowi wypełnioną Kartę Odpowiedzi.
5. Komisja Konkursowa - komisja powołana przez Organizatora w celu dokonania oceny złożonych Kart Odpowiedzi, składająca się, z co najmniej trzech osób, tj., przedstawicieli Organizatora i opiekuna merytorycznego, będącego jednocześnie przewodniczącym Komisji Konkursowej.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest przywołanie wspomnień dla mieszkańców starszego pokolenia wywodzących się ze wsi, a dla pokolenia młodszego - możliwość poznania przeszłości swoich przodków.
2. Udział w Konkursie może wziąć każdy mieszkaniec z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko.
3. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać jedna osoba, natomiast prace nad udzieleniem odpowiedzi na pytania zawarte w Karcie Odpowiedzi mogą mieć charakter zespołowy.
4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Odpowiedzi Organizatorowi osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej / elektronicznej.
5. Karty Odpowiedzi, są dostępne w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko.
6. Wypełnione Karty Odpowiedzi można składać w wersji papierowej w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko, bądź przesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres. Dopuszcza się też złożenie wypełnionej Karty Odpowiedzi w formie skanu na adres e-mail: biblioteka_jedlnia@wp.pl
7. Termin składania wypełnionych Kart Odpowiedzi mija w dniu 30 kwietnia 2021 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

III. TERMINY
1. Czas trwania Konkursu: od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 31 maja 2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z terminem odbioru nagród i dyplomów zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi indywidualnie.
IV OCENA PRAC I NAGRODY
1. Złożone Karty Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję powołaną przez Organizatora.
2. Komisja dokona oceny Kart Odpowiedzi pod względem prawidłowości odpowiedzi udzielonych na zadane pytania.
3. Zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Konkurs.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Kart Odpowiedzi spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

PYTANIA KONKURSOWE

 

„Czy znasz życie i mowę swych przodków ? – zapytaj babcię, zapytaj dziadka”. 

1. Co znaczyły słowa:

     a) „zagnać krowe” ?

     b) „zegnać krowe” ?

   c) „zasusyć krowe” ?

 

2. Przetłumacz zdania na język swych przodków:

    a)  Babcia zmarła na grużlicę, ojciec miał epilepsję, a chrzestny astmę

   b)  Na targu kupiłem 50 kg gryki i byczka, który ważył 350 kg. 

 c)  Rodzice zapłacili za ubezpieczenie

3. Czy tam gdzie jest:

a) woda – musi być żaba ? 

b) żaba – musi być woda ?

4. Co znaczyły słowa ?:

a)  odcimić   

b)  zadcimić

 

5. Jakie prace wykonywano w ramach tzw. „odróbku” ?

6. Czego dotyczą nazwy: kokoszki, kurza noga, kurze dupki, kurzy ślep ?

 

7. Podkreśl, który z wymienionych niżej przedmiotów, nie występował w szkole w 1935 roku ?

 przyroda żywa, roboty kobiece, wojskowość, śpiew, higiena, rachunki, rysunek, roboty ręczne.

 

8. Czym różnił się ołówek atramentowy, od ołówka kopiowego ?

 

9. Częścią wymienia krów były i są:  a) sycki,  b) cyski, czy c) strzyki ?

 

10. Do jakich prac kieratem używano więcej niż jednego konia ?

 

11. Jak nazywała się osoba pracująca na snopowiązałce ?

 

12. Krowa na pastwisku podczas silnego wiatru ustawia się tyłem, czy przodem ?

 

13. Co oznaczało potoczne określenie „nie cygań” ?

        a) nie udawaj,           b) nie kłam,        c) nie naśladuj Romów.

14. Czy po 1945 roku mieszkańcy wsi mogli posiadać radia na słuchawki ?

 

15. Kto jest patronem Kół Gospodyń Wiejskich ?

 

16. Jakie wyposażenie p.pożarowe musiało posiadać każde gospodarstwo po wojnie 1945 r.?

 

  

17. Jak nazywał się  dawny przyrząd, który służył do golenia brody ?

 

 Nazwisko i imię

          (miejscowość)                                                 (jeżeli uczestnikiem jest uczeń, podać która klasa)

 

        Zadanie II – dedykowane dla osób 50+

 

 

Proszę wymienić:  Jakie uroczystości i obrzędy ( nie tylko ludowe)

 

     1. Istniały dawniej, ale dziś już nie istnieją?

     2. Przetrwały już wiele pokoleń i niezmiennie nadal istnieją?

     3. Trwają od wielu pokoleń, ale obecnie mają inną  oprawę?

     4. Dawniej nie istniały, ale od pewnego czasu są obchodzone?

 

Uwaga!

              Odpowiedzi na poszczególne  zagadnienia  pkt. 1- 4,  proszę wymienić  sposób zwięzły - skrótowo w punktach, bez opisu.

    

 

wtorek, 24 listopada 2020

Wypożyczamy książki!!


Drodzy czytelnicy!

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej nasza biblioteka proponuje czytelnikom możliwość udostępniania zbiorów po wcześniejszym zamówieniu złożonym telefonicznie,
on-line bądź e-mailowo.

Wypożyczanie będzie się odbywać następująco:

  1. Czytelnik zamawia książki poprzez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowo.
  2. Bibliotekarz umawia się z czytelnikiem telefonicznie termin odbioru na konkretną godzinę.
  3. Bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie czytelnika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami.
  4. O umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, którą użytkownik odbiera i zostawia ewentualne zwroty, które będą poddawane pięciodniowej kwarantannie.
Zapraszamy do składania zamówień i wypożyczania książek 
 
Telefon: 384 84 70 wewnętrzny 223


e-mail: biblioteka_jedlnia@wp.pl

 

katalog on-line na blogu: ikonka MAK+ 


Katalog on-line GBP


wtorek, 10 listopada 2020

Rezerwacje i przedłużanie książek w czasie zamknięcia biblioteki

Drodzy czytelnicy
w czasie zamknięcia biblioteki rezerwacje książek będą przedłużane, tak żeby nie minęła na nie kolejka, natomiast jeśli w tym okresie system będzie do was przysyłał informacje o upływającym terminie oddania książek proszę się nimi nie przejmować, ponieważ nie będziemy ich brać pod uwagę.
 
Wszystkie nowe informacje dotyczące ponownego otwarcia biblioteki będą umieszczane na naszym blogu i Facebooku.

Bardzo miło nam napisać, że w piątek 6 listopada, w ostatni dzień przed zamknięciem padł rekord 😃😃😃 odwiedzin i wypożyczeń w naszej bibliotece: 
 
115 czytelników 
wypożyczyło 511 książek!!!
 
Zawsze wiedziałyśmy, że nasi czytelnicy są wyjątkowi!!!
Czekamy z niecierpliwością na ponowne otwarcie 
👍👍👍 

czwartek, 5 listopada 2020

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

 Zgodnie z komunikatem premiera Mateusza Morawieckiego
i rekomendacjami Biblioteki Narodowej nasza biblioteka wraz z filiami będzie nieczynna dla czytelników 

od 7 do 29 listopada

środa, 28 października 2020

W soboty biblioteka nieczynna

 W soboty biblioteka będzie nieczynna, 

aż do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia

Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w "Narodowym Czytaniu"

Miło nam poinformować, że nasza Biblioteka otrzymała od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oficjalne podziękowanie za udział w "Narodowym Czytaniu" w 2020 roku. Wyrazem tego podziękowania jest list, a także okolicznościowy egzemplarz "Balladyny" z wpisem Pary Prezydenckiej. Książka będzie stanowiła miłą pamiątkę i wzbogaci księgozbiór biblioteki. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wspierali akcję oraz brali w niej udział i oczywiście zapraszamy na Narodowe Czytanie w przyszłym roku. 

piątek, 9 października 2020

Pierwsze wyprawki czytelnicze już u przedszkolaków!

Ruszyła kampania "Mała książka - Wielki człowiek" i pierwsze wyprawki już zostały wydane przedszkolakom. 
Zapraszamy dzieci i rodziców, którzy jeszcze nie  zapisali swoich pociech i nie odebrali wyprawek, do naszych bibliotek.


środa, 23 września 2020

Spis Rolny 2020
 

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

 

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jakto, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

 Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

 W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

 Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

poniedziałek, 14 września 2020

Wystawa "Karol Wojtyła. Narodziny" w stulecie urodzin Jana Pawła II

Zapraszamy do naszej biblioteki na wystawę poświęconą życiu papieża, przygotowaną przez warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/ Jana Pawła II. 

Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej z zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Premiera wystawy miała miejsce
na Narodowym czytaniu 2020,
a w tej chwili można ją oglądać
w naszej bibliotece do końca roku.
Serdecznie zapraszamy


 

poniedziałek, 7 września 2020

Fotoreportaż z Narodowego Czytania 2020

 W sobotę 5 września odbyło się zapowiadane Narodowe Czytanie. Była to 9 edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, a 2 w naszej gminie. W tym roku czytaliśmy fragmenty "Balladyny" autorstwa Juliusza Słowackiego. Jako lektorzy wystąpili:

1. Pani Iwona Pieniążek - aktorka radomskiego Teatru im. J. Kochanowskiego - w roli Wdowy

2. Pani Beata Zając - miłośniczka literatury i inicjatorka powstania Klubu Czytelniczego - w roli Balladyny

3. Pani Beata Bartkiewicz - przewodnicząca gminnej Komisji Kultury i  Oświaty - w roli Aliny

4. Pan Marek Skóra - prezes Zarządu Stowarzyszenia Gminnego Klubu Seniora - w roli Kanclerza

5. Ksiądz wikary Adrian Kwieciński - w roli Kirkora

6. Piotr Lipka - absolwent naszej szkoły, obecnie uczeń liceum - w roli Kostryna.

Pogoda dopisała pięknie, uczestnicy imprezy oprócz wysłuchania lektury i skosztowania malin, mogli również obejrzeć wystawę pt. "Karol Wojtyła. Narodziny". Wszystkim - słuchaczom, lektorom,  i osobom, które pomogły w organizacji eventu serdecznie dziękujemy.

 

poniedziałek, 31 sierpnia 2020