wtorek, 1 czerwca 2021

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Miło nam poinformować, iż  Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni - Letnisku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni - Letnisku przystąpiły do projektu realizowanego przez Fundację VCC „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu „Cyfrowe GOK-i” placówki otrzymały po pięć laptopów z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365), które po zakończeniu projektu przechodzi na ich własność. Projekt będzie realizowany do 31.12.2021.

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz